İnternetten Alışverişte Tüketici Hakları

E-Ticaret nedir: Tüketiciler açısından tanımlama yapılırsa, Internet ortamında tüketicilerin belirli sistemler üzerinde gerçek ve ya sanal ürünleri ya da hizmetleri para karşılığında satın alması işlemidir. Aynı ortamda firmaların birbirleri ile yaptığı ticarettir. Kısaca tanımlayacak olursak e-ticarete, ticaretin elektronik versiyonu diyebiliriz.

Bu tanımın dünyaca kabul görmüş kurumlar tarafından daha resmi şekilde olanı ise şöyledir;
OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı): Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan tüketiciler, firmaları ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir.
OECD, e-ticaret sürecini ise şu şekilde tanımlamıştır;
Ticaret öncesi firmaların ve tüketicilerin elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,
Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,
Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin tüketiciye teslimi, Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin sağlanması. 

Okumaya devam et İnternetten Alışverişte Tüketici Hakları

Girişimcilik için Gereken Özellikler Nelerdir?

Özellikle kendi işini yaparak yükselmeyi ve başarılı olmayı hedefleyen kişilere girişimci denmektedir. Ekonomist Richan Contillan 1700’lü yıllarda girişimciliği, “Kar elde etmek amacıyla işleri organize etmek ve işin riskini üstlenmek işi” olarak tanımlamıştır.

Okumaya devam et Girişimcilik için Gereken Özellikler Nelerdir?