sahis-sirketi-nedir-avantajlari-ve-dezavantajlari
E-Ticaret

Şahıs Şirketi Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi dendiği zaman akıllara tek bir kişinin kurduğu şirket gelir. Fakat birden fazla kişinin bir araya gelmesi ile de şahıs şirketi kurulabilir. Gelin detayları Kobisi E-Ticaret Blogunda inceleyelim.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip olan şirket türlerine denmektedir. Şirket sahipleri ortak ekonomik çıkarlara sahiptirler. Çıkarların gereği olarak kuran kişilerin sorumlulukları kişisel olan ortaklıklardır. Genelde ortak sayısı az tutulur ve ortaklık devir edileceğinde gerçekleşen süreç kolay geçmez. Ortakların hepsi onaylamadığı sürece ortaklık payı bir başka kişiye devredilemez ve satılamaz.  Şirketten ayrılan kişi, şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluklarını belli bir süre daha devam ettirir. Ortaklar şirket borçlarına karşı bütün mal varlıkları ile sorumludur. Ayrıca şahıs şirketleri Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre Kolektif şirket ve Komandit şirket olarak ikiye ayrılmaktadır. Şirket türlerini yazımızın devamında açıklayacağız.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

 • Muhasebe ücretleri düşüktür.
 • Kademeli vergi sistemi geçerlidir.
 • Defter tasdik ücretleri düşüktür.
 • Kurulumu hızlıdır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

 • Limited şirket vergi oranı %20’de sabitken, şahıs şirketleri yüksek ciro yaptıklarında %35 oranına kadar vergi ödeme riskine sahiptirler.
 • Banka işlemlerinde Limited şirketlerin itibarı daha fazladır. Sanal POS ve kredi işlemleri kolay ve hızlı yürür. Fakat şahıs şirketlerinde olaylar bunların tam tersidir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak isteniyorsa ilk önce gerekli evraklar düzenlenmelidir. Kişi kendisi uğraşmak istemiyorsa vekaletini verdiği muhasebeci bu işlemleri tamamlayabilir.

Şahıs Şirketi Kurmak için Gereken Evraklar

 • İşe başlayacağınızı belirten bildirim fonu
 • Nüfus Müdürlüğünden İkametgâh Belgesi (2 adet)
 • Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Cüzdanı Sureti (2 adet)
 • İmza Beyannamesi (2 adet)
 • İşyerinin Kira Kontratı ve Damga Vergisi Makbuzu
 • Kiralık değilse tapu fotokopisi
 • Vergi Dairesine dilekçe

Bütün evrakların vergi dairesine tesliminden sonra vergi levhasının açılabilmesi için yoklama memuru gelecek. Yoklama memuru ilgili kişi ya da kişilerin şahıs şirketi açmaya uygun olup olmadığını kontrol edecek. Eğer uygun görürse verdiği yoklama tutanağı muhasebeciye iletilerek şirket adına vergi levhası alınabilecek.

sahis-sirketi-kurma-maliyeti

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Yaklaşık olarak 500 TL muhasebe ödemesi vardır ve bununla beraber muhasebeye aylık ortalama 100 – 150 TL ödeme bulunmaktadır. Eğer ticaret odasına başvurulacaksa 750 TL, yazarkasaya da ihtiyaç varsa onun için de 300 TL masrafla karşılaşılmaktadır. Bunların dışında evrak işleri için de yaklaşık 300 TL bütçe ayırılması gerekmektedir.

Kolektif Şirket

Ticari bir işletmeyi ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan şirket türüdür. Ortaklarının hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamıştır. Şirket yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş aşamasında imzalanan sözleşmede aksi bir hüküm yok ise ortaklıktan çıkmak için diğer ortakların da rızası olmalıdır. Aynı şekilde yeni bir ortak alınacağı zaman da tüm ortakların rızası olmak zorundadır. Ortaklar elde edilen kar ve zararı eşit ya da kuruluşta belirlenen oranlar ile bölüşür.

Ortaklık Sözleşmesinde Olması Gerekenler

 • Ortakların adı soyadı ve ikametgahları
 • Kolektif ortaklığın olması
 • Kurulan ortaklığın Ticaret Unvanı ve konusu
 • Ortaklığın adresi
 • Ortakların koymayı taahhüt ettiği para miktarı
 • Sermaye para değil ise değeri ve değerin ne şekilde biçilmiş olduğu
 • Kişisel emek varsa, emeğin niteliği
 • Ortaklıkta yetkili kişilerin ad ve soyadları
 • Sözleşmenin yazılı ve noter onaylı olması
 • Sözleşmenin oluşturulduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ve ilan olunması gerekliliği

komondit-sirket

Komandit Şirket

Ticaret unvanı altında ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulur. Şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumlulukları sınırlanmamış, diğer bir kısmının sorumluluğu ise belli bir miktarda sınırlandırılmış şirket türüdür. Komandit şirket komandite ve komanditer olmak üzere en iki ortak tarafından kurulmaktadır.

Komandite ortak: Komandite ortakların sorumluluğu sınırsız ve zincirlemedir. Gerçek kişi ve kişilerden oluşur. Şirket yönetimine seçilebilirler.

Komanditer ortak: Komanditer ortakların sorumluluğu şirketteki sermayesi ile sınırlıdır. Şirket yönetimlerine seçilme hakları yoktur. Gerçek ve tüzel kişiler olabilir.

Komandit şirketlerde ticaret unvanı, komandite ortaklardan birinin ismini ve şirketin konusunu belirtecek ibare taşımalıdır. Komandit şirketlerin unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması kesinlikle yasaktır. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar ve gereken evraklar komandit şirketler için de geçerlidir.

Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar

 • Ortakların adları, uyrukları ve ikametgâh adresleri
 • Ortakların hangilerinin komanditer oldukları
 • Şirket adres ve unvanı
 • Şirketin komandit niteliği
 • Ortakların sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri miktar ve paylar
 • Temsile yetkili olan kişiler ve temsil şekilleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X