E-Ticaret

UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Aşağıda yer alan metin ve başlıklar örnek olması için düzenlenmiştir. Kişi, kurum ve ihtiyaçlara göre değiştirilebilir. Firmamızın sözleşme içeriği hakkında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

TARAFLAR

İŞVEREN

ADI SOYADI:

UNVANI:

ADRESİ:

Bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır.

İŞÇİ

ADI SOYADI: AdSoyad

T.C. KİMLİK NO: 12345678910

SÖZLEŞME SÜRESİNCE BULUNACAĞI ADRESİ: İstanbul sk. İstanbul mah.

SÖZLEŞME SÜRESİNCE ERİŞİLECEK TELEFON NUMARASI: 0216 123 45 67

Bundan sonra İŞÇİ olarak anılacaktır.

UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ BAŞLAMA TARİHİ

../../20..

UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMA NEDENİ

Yaygın olarak bulaşıcılığı tespit edilen Korona virüs (pandemi) sebebiyle iş bu uzaktan çalışma sözleşmesinin hazırlaması gereksinimi duyulmuştur.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Uzaktan çalışma sözleşmesi  ../../20.. tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra İŞÇİ normal iş yeri adresindeki işine, ilk iş gününde hiçbir tebligata gerek olmaksızın başlayacaktır. İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde sözleşme tarihini istediği zaman sona erdirebilir.

SÖZLEŞME KONUSU

İŞÇİ, normal iş sözleşmesinde yazılı ve yükümlü olduğu tüm işleri bulunduğu adreste yapacak ve İŞVEREN’in işle ilgili verdiği ve vereceği yeni görevleri zamanında ve verilen sürede yerine getirecektir.

İŞÇİ ÜCRETİ

İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince normal iş sözleşmesinde yazılı ücretini aynı süre içerisinde alacaktır. Uzaktan çalışma sözleşmesi sona erdiğinde ise İŞÇİ normal iş sözleşmesinde aldığı ücreti almaya devam edecektir. 

GENEL ŞARTLAR

1- İŞÇİ’nin bulunduğu adreste meydana gelecek iş güvenliği tedbirlerini İŞÇİ almak zorundadır. Meydana gelebilecek kazalardan İŞVEREN hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2- İŞÇİ, kanuni çalışma süresince (günlük 7,5 saat) normal mesai saatlerinde olduğu gibi yukarıdaki adresinde bulunacak ve çalışmasını bu adreste sürdürecektir.

3- İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’in müşterilerine ait her türlü veriyi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde yok edecektir.

4- İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’e ait her türlü veriyi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde yok edecektir.

5- İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’in yazılımlarına ait her türlü veriyi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde yok edecektir.

6- İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’in müşterilerine, verilerine, bilgi ve yazılımlarına ait her türlü veriyi; kişisel verileri koruma mevzuatı kapsamında koruyacak ve ikinci veya üçüncü şahıslara, kurumlara kesinlikle vermeyecektir.

7- İŞÇİ tarafından Uzaktan çalışma sözleşmesi gereğince üretilen hizmet veya ürünlerin kusurları bir hafta içerisinde İŞÇİ’ye İŞVEREN tarafından bildirilecek ve kusurların giderilmesi talep edilecektir.

İŞÇİYE TESLİM EDİLEN MALZEMELER

İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince kullanılmak ve sözleşme süresi sonunda İŞVEREN’e teslim edilmek üzere aşağıdaki Malzemeleri teslim almıştır. Söz konusu malzemelerin kullanılmasından İŞÇİ sorumludur.

1)…

2)…

3)…

(Not: Ek maddeler eklenebilir.)

İŞÇİ, Uzaktan çalışma sözleşmesi süresince İŞVEREN tarafından teslim edilen yukarıda yazılı malzemeleri özenle koruyacak ve güvenli bir şekilde kullanacaktır. Uzaktan çalışma sözleşmesi sona erdiğinde İŞVEREN’e sağlam ve eksiksiz teslim edecektir. İŞÇİ’nin kusurundan kaynaklandığı tespit edilen malzemelerdeki hasarlar, kayıplar için İŞVEREN zararının tazminini talep edebilecektir.

İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLANAN MALZEMELER

1)…

2)…

3)…

(Not: Ek maddeler eklenebilir.)

İŞÇİ, uzaktan çalışma sözleşmesi süresince kullanılmak üzere yukarıdaki Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etmiştir. İŞVEREN bu malzemelerin bedeli olarak İŞÇİ’ye ……… TL. ödeyecektir

İş bu uzaktan çalışma sözleşmesinde bulunmayan konularda 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve normal İş sözleşmesi şartları geçerlidir. Meydana gelebilecek ihtilaflarda ……………… mahkemeleri yetkilidir.

İş bu uzaktan çalışma sözleşmesi İŞÇİ ve İŞVEREN tarafından okunup anlaşılarak kendi rızalarıyla imza altına alınmıştır. Bir sureti İŞÇİ’ye bir sureti de İŞVEREN’e teslim edilmiştir.

../../20..

İMZA

İŞVEREN                                       İŞÇİ

Not: Sözleşme maddeleri kurum, işçi ve işveren gerekeliliklerine göre güncellenmelidir.

Bkz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X